دوره.فرزند.پروری


25 مهر 1401
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تأکید کرد؛ مادران در دوره‌های رایگان فرزند پروری شرکت کنند
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: والدین، بخصوص مادر، قبل از تصمیم برای باردارشدن، مشاوره‌های پیش از بارداری را دریافت و در دوره‌های فرزند پروری شرکت کنند.

 
 
 
< >