دکتر.سیدمحمدهادی.موسوی


21 اسفند 1397
مشاور وزیر بهداشت در امور شاهد و ایثارگران؛ امنیت و عظمت موجود در کشور مرهون خون شهدا است
مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور شاهد و ایثارگران گفت: امنیت و عظمت موجود در کشور مرهون خون شهدای گران‌قدر بوده که آثار آن در تمام دنیا نمایان است.

 

24 شهريور 1397
مشاور وزير و مسئول هماهنگی امور ایثارگران وزارت بهداشت: نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت چراغ راه آیندگان خواهد بود
مشاور وزير و مسئول هماهنگی امور ایثارگران وزارت بهداشت گفت: نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت چراغ راه آیندگان خواهد بود و باید فرهنگ ایثار در دانشگاه‌ها توسعه، ترویج و نهادینه شود.

 

24 شهريور 1397
مشاور وزیر بهداشت در امور ایثارگران: حفظ شأن ایثارگران از برنامه‌های مهم وزارت بهداشت است/ گزارش تصویری
مشاور وزير و مسئول هماهنگی امور ایثارگران وزارت بهداشت عنوان داشت: نهادینه شدن فرهنگ ایثارگری و شهادت و حفظ شأن ایثارگران ازجمله برنامه‌های مهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

 
 
 
< >