دکتر.غلامرضا.اسماعیلی‌جاوید


2 خرداد 1397
رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خبرداد: دومین مرکز زخم در استان بوشهر راه اندازی خواهد شد
رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: دومین مرکز زخم در استان بوشهر در آینده‌ای نزدیک راه‌اندازی خواهد شد که به نحو چشمگیری به بیماران دارای زخم از جمله زخم پای بیماران دیابتی کمک شایانی خواهد کرد.

 
 
 
< >