رابطان.سلامت


23 مهر 1402
رئیس شبکه بهداشت و درمان دشتستان: رابطان سلامت ادارات نقش مهمی در اجرای برنامه‌های سلامت‌محور دارند
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان گفت: رابطان سلامت ادارات نقش مهمی در اجرای برنامه‌های سلامت‌محور دارند.

 
 
 
< >