زمین.چمن.مصنوعی


2 آذر 1400
در گفتگوی رسانه‌ای مدیر دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مطرح شد؛ گزارشی از روند پروژه زمین چمن مصنوعی پردیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر/گزارش تصویری
مسعود صداقت مدیر دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در گفتگویی، گزارشی از روند پروژه زمین چمن مصنوعی پردیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ارائه نمود.

 
 
 
< >