سامانه.آب‌رسانی


29 مهر 1399
معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان دشتستان: ۱۵۴ سامانه آب‌رسانی در دشتستان مورد پایش و نظارت قرار گرفت
معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان دشتستان گفت: در نیمه نخست امسال، ۱۵۴ سامانه آب‌رسانی شهری و روستایی توسط کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان مورد پایش و نظارت قرار گرفتند.

 

8 فروردين 1397
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان: 131 سامانه آب‌رسانی در طرح سلامت نوروزی شهرستان دشتستان بازدید شده است
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان گفت: از 131 سامانه آب‌رسانی در سطح شهر و روستا، توسط بازرسان بهداشت محیط بازدید به‌عمل‌آمده و در سامانه جامع بازرسی ثبت‌شده است و درمجموع 95 درصد سامانه‌های آب‌رسانی بازدید انجام‌شده است.

 
 
 
< >