شاخص‌های.بهداشتی


15 بهمن 1402
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: نباید هیچ موضوعی به‌اندازه افزایش جمعیت برای حوزه بهداشت اهمیت داشته باشد
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: امروزه هیچ موضوعی نباید به‌اندازه موضوع جمعیت برای حوزه بهداشت اهمیت داشته باشد.

 

1 امرداد 1402
رییس مرکز بهداشت شهرستان بوشهر: ارتقاء شاخص‌های بهداشتی بر بهبود کیفیت ارائه خدمات درمانی اثر مستقیم دارد
رییس مرکز بهداشت شهرستان بوشهر گفت: ارتقاء شاخص‌های بهداشتی بر بهبود کیفیت ارائه خدمات درمانی اثر مستقیم دارد.

 

7 دی 1399
رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان: شاخص‌های بهداشتی در اماکن عمومی دشتستان ارتقاء یافته است
رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان گفت: از اجرایی شدن محدودیت‌های کرونایی از اول آذرماه، شاخص‌های بهداشتی در اماکن عمومی ارتقاء یافته است.

 

10 تير 1396
سرپرست مرکز بهداشت بوشهر: شاخص‌های بهداشت محیط در بوشهر ارتقا یافت
سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بوشهر با اشاره به ارتقای شاخص‌های بهداشت محیط در این شهرستان، گفت: از سال گذشته تاکنون ۱۱ سفره‌خانه بوشهر به علت عرضه قلیان و سیگار تعطیل شدند.

 
 
 
< >