مژگان.قاسمی


7 بهمن 1396
مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر: شغل پرستاری کلیدی‌ترین و اساسی‌ترین نقش مراقبتی را در تیم پزشکی برعهده دارد/ گزارش تصویری
مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهرگفت: شغل پرستاری کلیدی‌ترین و اساسی‌ترین نقش مراقبتی را در تیم پزشکی برعهده دارد.

 

22 مهر 1396
مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: مراکز مراقبت‌های پرستاری در منزل گسترش می‌یابد
مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از گسترش فعالیت مراکز مراقبت‌های پرستاری در منزل استان بوشهر خبر داد.

 

18 بهمن 1395
پرستاران نمونه استان بوشهر تجلیل شدند/ گزارش تصویری
در آیینی با حضور مسئولان استان بوشهر، پرستاران نمونه استان بوشهر معرفی و تجلیل شدند.

 

19 دی 1395
مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: ۴ مرکز مشاوره و ارایه مراقبت‌های پرستاری در استان بوشهر فعال است
مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: چهار مرکز مشاوره و ارایه مراقبت‌های پرستاری در استان بوشهر فعال است.

 

8 دی 1395
مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: ساختار تشکیلاتی مراکز درمانی بیمارستان‌های وابسته به وزارت بهداشت بازنگری می‌شود
مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: ساختار تشکیلاتی مراکز درمانی بیمارستان‌های وابسته به وزارت بهداشت براساس فعالیت‌هایی که بیمارستان‌ها انجام می‌دهند، بازنگری می‌شود.

 
 
 
< >